Skt-slide1 Skt-slide2 Skt-slide3
Vi arbetar med skolutvecklingsinsatser och erbjuder processutbildningar, projektledning samt uppdragsutbildningar.
NEDU är vår utbildningsplattform och en del av vårt processtöd för huvudmän och skolor som arbetar med vårt SKOL-KONCEPT. Läs mer här.
Vi har utvecklat ett helhetskoncept för huvudmän, skolor, arbetslag och lärare som vill bedriva lokala skol- och kompetensutvecklingsinsatser. Läs mer här!
boximg
ENTREPRENÖRIELLT LÄRANDE
Entreprenörskap har i den senaste skolreformen fått ett större utrymme i skolans styrdokument och ska löpa som en röd tråd genom förskolan, grundskolan och på gymnasiet. Läs mer här.
boximg
FORMATIV BEDÖMNING
n förändrad kunskapssyn, teknologins utveckling och tillgången till information och digitala verktyg har skapat nya möjligheter för att arbeta med bedömning. Läs mer här.
boximg
SKOLA-ARBETSLIV
Idag lever vi i ett samhälle med en hög ungdomsarbetslöshet på samma gång som många företag vill anställa men inte hittar ”rätt” kompetens. Läs mer här.
boximg
KOLLEGIALT LÄRANDE
Kollegialt lärande innebär att hela kollegiet deltar i gemensamma skol- och kompetensutvecklingsinsatser som sker genom systematiskt återkommande och strukturerade lärprocesser.

Sagt om oss

  • Daniel har visat ett stort engagemang, kompetens och intresse för att bidra och medverka till att vi utvecklar ett Entreprenöriellt förhållningssätt i våra verksamheter, vilket omfattar förskolor och grundskolor. Vi känner stor tillit för Daniels insatser och jag kan varmt rekommendera honom till andra."

    Karin Vestman- Resultatenhetschef Avesta kommun

    http://avesta.se/Barn--Utbildning/

  • "Daniel har visat ett mycket stort engagemang, intresse och kunnande inom området entreprenöriellt lärande. Han har också i sin roll knutit till sig och skapat ett nätverk utav representanter från högskolan/ universitetet, myndigheter, organisationer och näringsliv. Därtill har framgångsrikt sökt och beviljats medel från Skolverket för olika projekt. Jag kan varmt rekommendera Daniel till framtida uppdrag.

    Mikael Carstensen Tidigare Förvaltningchef- JENSEN gymnasium

    http://www.jensengymnasium.se

LÄSR MER OM NORDSTRÖM EDUCATION OCH VÅRA UTBILDNINGSINSATSER GENOM ATT LADDA NER VÅR INFORMATIONSFOLDER. KLICKA PÅ LÄNKEN.

www.nordstromeducation.se