OM OSS

Nordström Education

NORDSTRÖM EDUCATION är ett nyetablerat utbildningsföretag som från våren 2014 erbjuder olika skolutvecklingsinsatser. Klicka här för att ladda ner vår företagsfolder.

Företaget arbetar aktivt för att våra värderingar ska genomsyra vår verksamhet och präglas av ett tydligt kundfokus och kostnadsmedvetenhet genom att skräddarsy våra upplägg utifrån verksamhetens behov,  önskemål och budgetramar. Vi eftersträvar en hög kvalité och kompetens genom att våra utbildningssamordnare förankrar sitt arbete i aktuell forskning, väl beprövad erfarenhet och evidensbaserad praktik. Vi arbetar med ständig förändra och förbättra våra utbildningar, tjänster och verksamhet genom att kontrollera och följa upp våra insatsers kundnytta. Företagets insatser skall kännetecknas av kreativitet genom att vi vågar tänka utanför konventionella ramar och ifrågasätta rådande normer och värderingar i skolan.

[toggle title=”Läs mer om företaget här.”]

[tabs]
[tab title=”Verksamhetsidé”]

Vår verksamhetsidé

NORDSTRÖM EDUCATION erbjuder kompetenshöjande skolutvecklingsinsatser genom processutbildning och projektledning för att främja det livslånga lärandet.

 • Vi arbetar med att främja det livslånga lärandet genom att:
 • Bedriva olika skolutvecklingsinsatser inom skolan
 • Erbjuda processutbildningar, projektledning samt olika uppdragsutbildningar
 • Verka för att aktivt skapa nätverk, mötesplatser och arenor för erfarenhetsutbyten samt utbildningsinsatser genom att bedriva utveckling och förändringsprocesser i skolan
 • Samordna, vidareutveckla, sammanställa och sprida lärande exempel inom skolan
 • Aktivt delta i olika diskussioner och forum för skolutveckling, utbildning, samt kompetensförsörjning inom skolan

[/tab]
[tab title=”Vision”]

Vår vision

Bidra till en ökad livskvalité där varje individ ges förutsättningar till att utvecklas maximalt för att nå sin fulla potential och framtida målsättningar.

[/tab]
[tab title=”Mision”]

Vår mission

Bidra till en ökad välfärd, konkurrenskraft och tillväxt genom att maximera konkurrenskraften för individer, samhälle och näringsliv.

[/tab]

[tab title=”Värderingar”]

Våra värderingar

NORDSTRÖM EDUCATION arbetar aktivt för att våra värderingar ska genomsyra vår verksamhet.Ledorden som skall känneteckna vår verksamhet är:

Kvalité – Vi eftersträvar att våra insatser håller en hög kvalité som bygger på aktuell forskning, väl beprövad erfarenhet och förankring i styrdokument.

Kundfokus – Vi anser att kundens delaktighet har högsta prioritet. Vi bygger våra insatser på ett ömsesidigt utbyte och anpassar våra utbildningars syfte, mål och utbildningsform efter verksamhetens behov.

Kostnadsmedvetenhet – Vi använder våra resurser för maximal nytta, samtidigt som vi i insatser arbetar efter att förhålla oss till våra kunders budgetramar och önskemål.

Kontroll – Vi arbetar med ständig uppföljning och utvärdering av våra insatsers kundnytta för att förändra och förbättra våra utbildningar, tjänster och verksamhet.

Kompetens – Vi värdesätter att våra insatser skall präglas av hög kompetens. Våra utbildningssamordnare skall ha adekvat utbildning och vara verksamma inom området.

Kreativitet – Vi strävar efter att bryta gamla normer och värderingar. Genom att tänka utanför konventionella ramar, vill vi i våra insatser främja innovation och nytänkande som medel för utveckling och lärande.

[/tab]
[/tabs]
[/toggle]

Daniel Nordström

Daniel Nordström ät legitimerad lärare och undervisar till vardags vid vuxenutbildningen i Sotenäs kommun i företagsekonomiska ämnen, entreprenörskap och juridik. Han har en bakgrund som gymnasielärare, arbetslagsledare och pedagogisk projektledare på förvaltningsnivå. Han har alltid haft ett ben i idrottens värld som elitidrottare och tränare, och ett i skolans värld med lång erfarenhet av skolutvecklingsprojekt. Daniel har en välordnad verktygslåda av praktiska metoder, modeller och verktyg som han generöst delar med sig utav vid sina utbildningsinsatser.

[toggle title=”Daniel Nordström i korthet”]

Fakta i korthet

 • Namn: Daniel Nordström
 • Ålder: 33 år
 • Familj: Gift, 2 barn
 • Bor: Smögen
 • Tidigare arbetsgivare: JENSEN education, Thoréngruppen, Norrtälje kommun
 • Bakgrund: Idrottslärare, ekonomilärare, volleybollspelare, beachvolleybolltränare
 • Utbildning: Lärarexamen vid Uppsala Universitet i Idrott och hälsa/ Företagsekonomi
 • Intressen: Familj, beachvolleyboll, vänner och fysisk aktivitet, skolutveckling
 • Personliga egenskaper: Entreprenörsanda, resultat/-målmedveten, prestigelös, socialt utåtriktad
 • Ledaregenskaper: Pedagogisk projektledare, Program- och arbetslagsanvarig, Elittränare i beachvolleyboll i GBC
 • Övriga meriter: Elit- och landslagsspelare i volleyboll, Svenska Cupen-guld, SM silver, EM-, VM- och OS-kval

Tidigare förtroendeuppdrag

 •  Ledamot i kommunfullmäktige i Sotenäs kommun, styrelsemöte i Sotenäs Bostäder AB
 •  Styrelsemedlem i Föreningen Lärare i Ekonomiska ämnen
 •  Pedagogisk projektledare, Entreprenörskap, Diplomerad gymnasieekonom
 •  Moderator för lärarkonferensen vid SM i Ung företagsamhet – Entreprenörskap i skolan
 •  Paneldebatt, Almegas årsmöte – Entreprenörskap
 •  Paneldebatt, Svensk Handel årsmöte – Framtidens kompetensförsörjning

För komplett CV och meritförteckning, gå till LinkedIn

[/toggle]

Referenser

[toggle title=”Våra tidigare uppdrags- och arbetsgivare”]

 ”Daniel har visat ett stort engagemang, kompetens och intresse för att bidra och medverka till att vi utvecklar ett Entreprenöriellt förhållningssätt i våra verksamheter, vilket omfattar förskolor och grundskolor. Vi känner stor tillit för Daniels insatser och jag kan varmt rekommendera honom till andra.”

Karin Vestman

Resultatenhetschef Avesta kommun

”Daniel har visat ett mycket stort engagemang, intresse och kunnande inom området entreprenöriellt lärande. Han har också i sin roll knutit till sig och skapat ett nätverk utav representanter från högskolan/ universitetet, myndigheter, organisationer och näringsliv. Därtill har framgångsrikt sökt och beviljats medel från Skolverket för olika projekt.  Jag kan varmt rekommendera Daniel till framtida uppdrag.”

Mikael Carstensen

Förvaltning/Affärsområdeschef- JENSEN gymnasium

”Daniel är en mycket uppskattad lärare och coach och har utvecklat Ung företagsamhet samt entreprenöriellt lärande på vår skola. Vi ger våra allra bästa rekommendationer till Daniel i hans fortsatta karriär och utveckling.”

Birgitta Ringström

Rektor- JENSEN gymnasium Göteborg

”Daniel var otroligt engagerad i att utveckla varje spelare under sin tid som elittränare i GBC. Han var en stor tillgång både som inspiratör såväl som organisatör.”

Per Köhler

Elittränare – Göteborgs Bechvolleybollsklubb

”Daniel är en mycket positiv och driven person som har ett högt arbetstempo och som inte är rädd för att anta nya utmaningar eller för att arbeta hårt och hr ett mycket stort engagemang för sina kolloegor och elever.

Elin Dahm

Rektor Thorén Business School

[/toggle]

Bilder

Här hittar ni bilder att ladda hem.

IMG_4128 u logo Daniel Nordström IMG_4164 u logo IMG_4179 u logo