Category Archives: Okategoriserade

Home   Okategoriserade

Sammanställning av blogginlägg 2016

Här hittar ni en lista med en förteckning över de totalt 50 blogginlägg som publicerats och som är fördelat på olika kategorier. En del av NORDSTRÖM EDUCATIONS verksamhetsidé är att sammanställa, samordna och dela med sig av lärande exempel inom skola- och skolutveckling. Här hittar ni en sammanställning på bland annat undervisningstekniker, litteratur, filmer, forskningsöversikter, digitala verktyg etc. Blogginläggen bygger på vetenskaplig grund (inläst litteratur), beprövande erfarenhet (lärande exempel) samt egna tankar och reflektioner kring utbildning och undervisning. Det är endast ett axplock av de stödmaterial som finns på www.neud.se och fler lärande exempel kommer att presenteras till hösten. Vi önskar Er en trevlig sommar och ladda batterierna inför uppstarten […]

Boka höstens fortbildningsinsatser

Boka höstens kompetensutvecklingsinsatser så bjuder vi på utbildningslicensen till ett värde av 10 000 kronor och tillgång till vår digitala utbildningsplattform www.nedu.se. Plattformen innehåller processutbildningar för huvudmän, skolor, arbetslag och lärare som vill bedriva gemensamma skol- och kompetensutvecklingsinsatser. Den innehåller utbildningsmoduler inom kollegialt lärande formativ bedömning, entreprenöriellt lärande och skola-arbetsliv. Läs mer på www.nedu.se Ladda ner foldern om vårt SKOL-koncept och om NEDU vår utbildningsplattform. Kontakt oss så skräddarsyr vi en utbildningsinsats utifrån Era behov. E-post:info@nordstromeducation.se Telefon:0736 789 695

Planering av undervisning

Planering av undervisning I det här inlägget hittar du en sammanfattning av hur lärare kan arbeta med att planera upp undervisning utifrån Skolverkets publikationer Allmänna råd för planering och genomförande av undervisningen och Kunskapsbedömning i skolan. Skolverket beskriver hur lärare ”bör” arbeta för att planera upp sin undervisning och uppfylla kraven i våra styrdokument. I materialet presenteras ”rekommendationer” för en strukturerad planering av undervisningen och kan ses som en riktningsvisare för att skapa en likvärdig undervisning. Utgångspunkten för lärares planering av undervisningen handlar om att skapa förutsättningar för att alla elever ska utvecklas så långt som möjligt utifrån de nationella målen. Lärare bör därför i sin planering säkerställa att lärandemål, undervisningen och bedömning […]

www.nordstromeducation.se