Uppdragsgivare

Uppdragsgivare

Här hittar ni ett antal tidigare uppdragsgivare och arbetsgivare samt referenser för tidigare eller pågående skolutvecklingsinsatser som vi arbetar med i form av projektledning, processutbildningar eller uppdragsutbildningar. Vill ni ha ytterligare referenser är ni välkomna att kontakta oss.

Projekt: Utvecklingsprojekt i entreprenörskap ochj entreprenöriellt lärande

 • Uppdragsgivare: Avesta kommun, Bildningsförvaltningen
 • Uppdrag: Projkektledning och processutbildning
 • Målgrupp: Samtliga förskolor och grundskolor i kommunen

”Daniel har visat ett stort engagemang, kompetens och intresse för att bidra och medverka till att vi utvecklar ett Entreprenöriellt förhållningssätt i våra verksamheter, vilket omfattar förskolor och grundskolor. Vi känner stor tillit för Daniels insatser och jag kan varmt rekommendera honom till andra.” Karin Vestman, Resultatenhetschef Avesta kommun

Projekt: Implementering av entreprenörskap och entreprenöriellt lärande

 • Uppdragsgivare: JENSEN gymnasium
 • Uppdrag: Pedagogisk projektledare och processledare
 • Målgrupp: Skolledare och lärare inom JENSEN gymnasium

”Daniel har visat ett mycket stort engagemang, intresse och kunnande inom området entreprenöriellt lärande. Han har också i sin roll knutit till sig och skapat ett nätverk utav representanter från högskolan/ universitetet, myndigheter, organisationer och näringsliv. Därtill har framgångsrikt sökt och beviljats medel från Skolverket för olika projekt.  Jag kan varmt rekommendera Daniel till framtida uppdrag.” Mikael Carstensen, Förvaltning/Affärsområdeschef- JENSEN gymnasium

”Daniel är en mycket uppskattad lärare och coach och har utvecklat Ung företagsamhet samt entreprenöriellt lärande på vår skola. Vi ger våra allra bästa rekommendationer till Daniel i hans fortsatta karriär och utveckling.” Birgitta Ringström, Rektor- JENSEN gymnasium Göteborg

Projekt: Tema förändring, Entreprenörskap i skolan

 • Uppdragsgivare: Ung Företagsamhet
 • Uppdrag: Moderator för paneldebatt och föreläsare vid lärarkonferensen vid SM
 • Målgrupp: Lärare

Projekt: Paneldiskussion

 • Uppdragsgivare: SVENSK HANDEL
 • Uppdrag: Paneldebatt om framtidens kompetensförsörjning
 • Målgrupp: Näringslivsrepresentanter

Projekt: Paneldiskussion

 • Uppdragsgivare: ALMEGA
 • Uppdrag: Paneldebatt om entreprenörskap i skolan
 • Målgrupp: Näringslivsrepresetanter