Våra värderingar

Våra värderingar

NORDSTRÖM EDUCATION arbetar aktivt för att våra värderingar ska genomsyra vår verksamhet.Ledorden som skall känneteckna vår verksamhet är:

Kvalité – Vi eftersträvar att våra insatser håller en hög kvalité som bygger på aktuell forskning, väl beprövad erfarenhet och förankring i styrdokument.

Kundfokus – Vi anser att kundens delaktighet har högsta prioritet. Vi bygger våra insatser på ett ömsesidigt utbyte och anpassar våra utbildningars syfte, mål och utbildningsform efter verksamhetens behov.

Kostnadsmedvetenhet – Vi använder våra resurser för maximal nytta, samtidigt som vi i insatser arbetar efter att förhålla oss till våra kunders budgetramar och önskemål.

Kontroll – Vi arbetar med ständig uppföljning och utvärdering av våra insatsers kundnytta för att förändra och förbättra våra utbildningar, tjänster och verksamhet.

Kompetens – Vi värdesätter att våra insatser skall präglas av hög kompetens. Våra utbildningssamordnare skall ha adekvat utbildning och vara verksamma inom området.

Kreativitet – Vi strävar efter att bryta gamla normer och värderingar. Genom att tänka utanför konventionella ramar, vill vi i våra insatser främja innovation och nytänkande som medel för utveckling och lärande.