Daily Archives: 28 december, 2016

Home   2016   december   28th (onsdag)

Skolutvecklare finnes! Arbetsgivare sökes?

Hej! Jag söker efter en fast anställning hos en kommunal arbetsgivare i Norra Bohuslän med uppdraget att förbättra elevernas studieresultat och skolors måluppfyllelse genom att höja kvaliteten i undervisningen. Jag har en pedagogisk högskoleexamen och dokumenterade erfarenheter med goda vitsord från flera förvaltningschefer av att arbeta med kommunövergripande skol- och kompetensutvecklingsinsatser för samtliga skolformer. Jag har utarbetat ett SKOL-koncept och utbildningsplattform som bygger på forskning om de mest framgångsrika och kostnadseffektiva sättet att bedriva kompetenshöjande skolutvecklingsinsatser för att förbättra elevers studieresultat. Här hittar ni en sammanfattning av mina utbildningsinsatser, kompetensområden, undervisningssida och LinkedInprofil. Bifogat hittar ni ett personligt brev och CV. Om Ni finner min kompetensprofil intressant och vill veta mer om vad […]

www.nordstromeducation.se