Entreprenöriellt lärande

Entreprenörskap har i den senaste skolreformen fått ett större utrymme i skolans styrdokument och ska löpa som en röd tråd genom förskolan, grundskolan och på gymnasiet. Entreprenörskap i skolan är lika mycket ett pedagogiskt förhållningssätt i klassrummet som det är kunskap om egenföretagande.

 

Entreprenöriellt lärande handlar om att bejaka individens inre motivation och att utveckla dennes entreprenöriella kompetenser så som nyfikenhet, kreativitet, självtillit, ansvarstagande och initiativtagande samt att omsätta idéer till handling. Ett entreprenöriellt förhållningsätt i skolan innebär att utgå ifrån individens egna kunskaper och intressen, att arbeta i projektform över ämnesgränserna i undervisningen med skarpa slutprodukter och sätta kunskapen i ett omvärldsperspektiv.

 

Läraren arbetar coachande genom att erbjuda alternativa vägar fram till svaret, ställa öppna frågor och erbjuder acceptans för flera lösningar. Då tillåts individen att lära av sina misstag, att våga misslyckas och utvärdera sitt egna och andras lärande genom formativ bedömning.

Sagt om våra utbildningar

”Bra föredragshållare som framförde sitt budskap på ett sätt som gjorde att informationen var lätt att ta till sig.”

”Inspiration till den pedagogiska verksamheten samt även bekräftelse på att vi möter barnen på ett självutvecklande sätt. Inspirerande, lustfylld och intressant förmiddag.”

”Bra blandning att visa film och bilder, ha något att titta på. Man blir lätt trött annars när man inte är van att sitta still.”

”Vad entrenöpriellt lärande är och hur vi kan jobba vidare med det området mer än vad vi gör.”

”Proffsiga föreläsare som kunde sin sak.”

”Bra att ALLA fick gå. Många bra diskussioner i arbetslaget. Bra med föreläsning på FM och att vi fortsätter i arbetslagen på EM.”

Projektledning

Vi arbetar med projektledning av olika entreprenörskapsprojekt på lokal-, regional- och nationell nivå. Våra projekt omfattar att bedriva utvecklings- och förändringsprocesser för implementeringen av entreprenörskap i skolan. Vi arbetar mot både kommunala och fristående huvudmän så väl som privata aktörer i våra projekt.

Processutbildningar

Vi erbjuder fortbildningsinsatser, workshops, närverksträffar, seminarier, erfarenhetsutbyten, och föreläsningar för skolledare, arbetslag och lärare. Våra utbildningsinsatser omfattar hel- eller halvdagsutbildningar inom entreprenörskap och företagande, entreprenöriellt lärande, skola-arbetsliv och formativ bedömning.

Uppdragsutbildning

Vi erbjuder uppdragsutbildningar inom entreprenörskap till skolor och förvaltningar. Utbildningsinsatserna skräddarsys och anpassas utifrån verksamhetens behov och ekonomiska ramar. Våra uppdragsutbildningar omfattas av ett antal återkommande lärtillfällen under en termin eller läsår och genomförs i anslutning till studiedagar, terminsuppstarter, lov eller enligt önskemål.