Nordström Education

Om företaget

NORDSTRÖM EDUCATION är ett nyetablerat utbildningsföretag som från våren 2014 erbjuder olika skolutvecklingsinsatser. Klicka här för att ladda ner vår företagsfolder.

Företaget arbetar aktivt för att våra värderingar ska genomsyra vår verksamhet och präglas av ett tydligt kundfokus och kostnadsmedvetenhet genom att skräddarsy våra upplägg utifrån verksamhetens behov,  önskemål och budgetramar. Vi eftersträvar en hög kvalité och kompetens genom att våra utbildningssamordnare förankrar sitt arbete i aktuell forskning, väl beprövad erfarenhet och evidensbaserad praktik. Vi arbetar med ständig förändra och förbättra våra utbildningar, tjänster och verksamhet genom att kontrollera och följa upp våra insatsers kundnytta. Företagets insatser skall kännetecknas av kreativitet genom att vi vågar tänka utanför konventionella ramar och ifrågasätta rådande normer och värderingar i skolan.

Vår verksamhetsidé

NORDSTRÖM EDUCATION erbjuder kompetenshöjande skolutvecklingsinsatser genom processutbildning och projektledning för att främja det livslånga lärandet.

  • Vi arbetar med att främja det livslånga lärandet genom att:
  • Bedriva olika skolutvecklingsinsatser inom skolan
  • Erbjuda processutbildningar, projektledning samt olika uppdragsutbildningar
  • Verka för att aktivt skapa nätverk, mötesplatser och arenor för erfarenhetsutbyten samt utbildningsinsatser genom att bedriva utveckling och förändringsprocesser i skolan
  • Samordna, vidareutveckla, sammanställa och sprida lärande exempel inom skolan
  • Aktivt delta i olika diskussioner och forum för skolutveckling, utbildning, samt kompetensförsörjning inom skolan

Vår vision

Bidra till en ökad livskvalité där varje individ ges förutsättningar till att utvecklas maximalt för att nå sin fulla potential och framtida målsättningar.

Vår mission

Bidra till en ökad välfärd, konkurrenskraft och tillväxt genom att maximera konkurrenskraften för individer, samhälle och näringsliv.