Utvärderingar

Utvärdering från tidigare utbildningar

Vi jobbar ständigt med att förändra och förbättra våra utbildningsinsatser. Våra uppföljningar och utvärderingar utgår från våra sex värderingar som skall genomsyra vår verksamhet. Resultatet av samtliga utbildningsinsatser återkopplas till uppdragsgivaren och en sammanställning av svarsunderlaget och kommentarer presenteras här.

Utvärdering i siffror, skala 1 – 5

1 = Mycket dåligt, 2 = Dåligt, 3 = Varken eller, 4 = Bra, 5 = Mycket bra

Frågeställning  Betyg

 1. Kvalitet  4.5
 2. Kundfokus  4,0
 3. Kostnadsmedvetenhet 4,3
 4. Kontroll  4,2
 5. Kompetens  4,5
 6. Kreativitet  4.0

Rådsrekommendation

 • Ja 100%
 • Nej

Kommentarer från förskolechefer och rektorer

 • ”Underhållande. Att det inte en skolfrälsare som kommer ut, utan att det finns flera alternativ för vägen framåt.”
 • ”Bra att få ta dela av olika modeller. Bra med fördjupad kunskap. Givande med mycket diskussioner”
 • ”Du är en engagerande föreläsare och god retoriker. Du ger intryck av att vara kunnig och är lätt att få förtroende för.”
 • ”Det är ett engagerande och intressant ämne. Väl värt att investera tid i.”
 • ”Mycket bra och intressant. Gott om tillfällen till eget arbete och reflektion. Processen är igång.”
 • ”Bra med många stunder för diskussioner, Bra med moduler”
 • ”Fakta och idéer i överflöd”

Utvärderingsformulär

Era tankar och åsikter är viktiga för att vi ständigt skall kunna förändra och förbättra våra utbildningsinsatser. Våra uppföljningar och utvärderingar utgår från våra sex värderingar som skall genomsyra vår verksamhet. Resultatet av samtliga utbildningsinsatser återkopplas till uppdragsgivaren och en sammanställning av svarsunderlaget presenteras här. Samtliga respondenter är anonyma. Stort tack på förhand för dina svar.

1. Kvalité-När du summerar ditt helhetsintryck om utbildningen kvalité? *

1 Dåligt    2 Mindre bra    3 Varken eller    4 Bra    5 Mycket bra

2. Kontroll- Hur väl tycker du att utbildningen motsvarar dina förväntningar och beskrivningen av utbildningen? *

1 Dåligt    2 Mindre bra    3 Varken eller    4 Bra    5 Mycket bra

3. Kundfokus- Hur stora möjligheter har du haft till inflytande och delaktighet under utbildningen?

1 Dåligt    2 Mindre bra    3 Vaken eller    4 Bra    5 Mycket bra

4. Kostnadsmedvetenhet- Hur stor nytta har du utav att ha gått utbildningen för ditt fortatta arbete i din yrkesroll utifrån priset på utbildningen *

1 Mycket dåligt    2 Dåligt    3 Varken eller    4 Bra    5 Mycket bra

5. Kompetens- Vad är din helhetsbild av utbildningssamordnarens insats och kompetens inom utbildningsområdet *

1 Mycket dåligt    2 Mindre bra    3 Varken eller    4 Bra    5 Mycket bra

6. Kreativitet- Vad tycker du om utbildningen genomförande gällande struktur, innehåll och upplägg? *

1 Dåligt    2 Mindre bra    3 Vaken eller    4 Bra    5 Mycket bra

Beskriv vad uppskattade du mest med utbildningen?

Beskriv vad som kan vidareutvecklas i utbildningen?

Skulle du rekommendera utbildningen till andra?

Ja    Nej

Hur fick du information om utbildningen?

 • Internet
 • Tidningen
 • Vänner och bekanta
 • Hemsidan
 • Kollegor
 • Utskick via brev
 • Utskick via mail
 • Annat

Övriga kommentarer och reflektioner