Skolutvecklare finnes! Arbetsgivare sökes?

Hej!

Jag söker efter en fast anställning hos en kommunal arbetsgivare i Norra Bohuslän med uppdraget att förbättra elevernas studieresultat och skolors måluppfyllelse genom att höja kvaliteten i undervisningen.

Jag har en pedagogisk högskoleexamen och dokumenterade erfarenheter med goda vitsord från flera förvaltningschefer av att arbeta med kommunövergripande skol- och kompetensutvecklingsinsatser för samtliga skolformer.

Jag har utarbetat ett SKOL-koncept och utbildningsplattform som bygger på forskning om de mest framgångsrika och kostnadseffektiva sättet att bedriva kompetenshöjande skolutvecklingsinsatser för att förbättra elevers studieresultat. Här hittar ni en sammanfattning av mina utbildningsinsatser, kompetensområden, undervisningssida och LinkedInprofil.

Bifogat hittar ni ett personligt brev och CV. Om Ni finner min kompetensprofil intressant och vill veta mer om vad jag skulle kunna bidra med till Er verksamhet är Ni välkomna att kontakta mig.

Daniel Nordström

Telefon: 0736 789 695

E-post: info@nordstromeducation.se

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *