NEDU

NEDU- VÅR UTBILDNINGSPLATTFORM

NEDU är egenutvecklade digitala utbildningsplattform och processtöd. Plattformen innehåller processutbildningar för huvudmän, skolor, arbetslag och lärare som vill bedriva gemensamma skol- och kompetensutvecklingsinsatser.

NEDU erbjuder ett processtöd av olika utbildningsmoduler inom formativ bedömning, samverkan skola-arbetsliv och entreprenöriellt lärande. Processutbildningarna bygger på systematiskt kollegialt organiserat lärande och forskningsrön från bland annat John Haitte, Helen Timperley och Dylan Wiliam. NEDU är vår digitala utbildningsplattform som bygger på vårt SKOL-KONCEPT som i korthet innehåller

  • Självskattningar, kriterier, analyser och bedömningar av kvaliteten i undervisningen.
  • Strukturerade handledningar för samtalsledare, observatör och dokumentatör.
  • Dokumentationsmallar för gemensamma möten och personliga läroplaner.
  • Gemensam mötesstruktur och samtalsmodell för samtliga utbildningsmoduler.
  • Inspelade föreläsningar som bygger på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.
  • Förslag på validerade undervisningstekniker metoder modeller och digitala verktyg.
  • Fördjupningsmaterial, sammanställningar av litteratur, filmer och lärande exempel

Vill ni veta mer om vårt SKOL-koncept eller om vår utbildningsplattform NEDU är ni välkomna att kontakta oss för mer information. Utbildningsplattformen är bland de mest kostnadseffektiva sätten att bedriva lokala skol- och kompetensutvecklingsinsatser.

Vi erbjuder även en möjlighet att skräddarsy olika upplägg på uppdragsutbildningar utifrån verksamhetens behov, förutsättningar och erbjuder handledning av processtödet.

Klicka här för att komma till vår utbildningsplattform. (Klicka på LOGGA IN)

Här hittar Ni en inspelad presentation om NEDU.