Home   Bedömning   Sammanställning av blogginlägg 2016

Sammanställning av blogginlägg 2016

Här hittar ni en lista med en förteckning över de totalt 50 blogginlägg som publicerats och som är fördelat på olika kategorier. En del av NORDSTRÖM EDUCATIONS verksamhetsidé är att sammanställa, samordna och dela med sig av lärande exempel inom skola- och skolutveckling. Här hittar ni en sammanställning på bland annat undervisningstekniker, litteratur, filmer, forskningsöversikter, digitala verktyg etc.

Blogginläggen bygger på vetenskaplig grund (inläst litteratur), beprövande erfarenhet (lärande exempel) samt egna tankar och reflektioner kring utbildning och undervisning. Det är endast ett axplock av de stödmaterial som finns på www.neud.se och fler lärande exempel kommer att presenteras till hösten.

Vi önskar Er en trevlig sommar och ladda batterierna inför uppstarten av ett nytt läsår.

Kollegialt lärande

Formativ bedömning

Entreprenöriellt lärande

Skola-arbetsliv

Digital verktygslåda

4 Comments so far:

  1. […] Vi har sammanfattat mycket av innehållet i våra utbildningsinsatser i bloggen samt över tid utvecklat ett SKOL-koncept. Erfarenheterna bygger på inläst skollitteratur, […]

  2. […] Vill du själv bidra till denna sammanställning kan du skriva här på vår Facebooksida. BFL och kollegialt lärande – powerpoint Dylan Wiliam. Integrera formativ bedömning systematiskt och strukturellt hållbart genom kollegialt lärande tillsammans i TLC-grupper Dylan Wiliam är professor emeritus vid University of London, och är en av världens främsta forskare och föreläsare inom formativ bedömning. Den 20 maj 2013 föreläste Dylan Wiliam i Nynäshamn i Sverige. Anledningen till att formativ bedömning måste prioriteras i alla skolor.Anledningen till att vi måste höja måluppfyllelsen. Vilka försök som gjorts och anledningen till varför det inte har fungerat.Formativ bedömning vad det är och vad det inte är.Strategier och praktiska tekniker för formativ bedömning. Sammanställning av blogginlägg 2016 – NORDSTRÖM EDUCATION. […]

  3. […] Därför ska du spara alla glasspinnar – 15 kreativa pysselidéer. Sammanställning av blogginlägg 2016 – NORDSTRÖM EDUCATION. […]

  4. […] förbättra elevers studieresultat. Här hittar ni en sammanfattning av mina utbildningsinsatser, kompetensområden, undervisningssida och […]

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.

www.nordstromeducation.se